• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Høringsuttale

Skjemautfylling

Høringsuttalelse

Høringsuttale

Høringsuttale

Kommuneplan for Nes kommune 2022-2040


Avsender
/
/
/
Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaService: Steg 'Horingsuttale3' generert (målt tidsbruk: 25ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 25ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 40ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 148 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 5503
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (56 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=GET["arkivsak"]") på ["SakID"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SakID"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "1000004179". Oppdaterer referanser:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if( Gruppe.SakID != null){return false}; else {return true};") på ["synlig"] (default: True)
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if( Gruppe.SakID != null){return true}; else {return false};") på ["synlig"] (default: True)
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if( Gruppe.SakID != null){return true}; else {return false};") på ["synlig"] (default: True)
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=GET["tittel"]") på ["Tittel3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tittel3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Kommuneplan for Nes kommune 2022-2040". Oppdaterer referanser:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Horingsuttale3.Gruppe.Tittel3") på ["da356d31-cc7e-4aba-b6ea-1f26b7e432ec"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if( Gruppe.SakID != null){return false}; else {return true};") på ["synlig"] = false (default: True)
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if( Gruppe.SakID != null){return true}; else {return false};") på ["synlig"] = true
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Horingsuttale3.Gruppe.Tittel3") på ["da356d31-cc7e-4aba-b6ea-1f26b7e432ec"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = "Kommuneplan for Nes kommune 2022-2040"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if( Gruppe.SakID != null){return true}; else {return false};") på ["synlig"] = true
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 13ms)
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Horingsuttale3.Gruppe.Tittel3") på <->{Tittel - =Horingsuttale3.Gruppe.Tittel3}
ScriptEvent
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SakID"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "1000004179")
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tittel3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Kommuneplan for Nes kommune 2022-2040")
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["da356d31-cc7e-4aba-b6ea-1f26b7e432ec"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = "Kommuneplan for Nes kommune 2022-2040")
(124ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(124ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader