• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledende opplysninger

Skjemautfylling

Oppstartsmøte - bestilling

Innledende opplysninger

Informasjon om oppstartsmøtet

I oppstartsmøtet vil kommunen kunne orientere om gjeldende rammebetingelser for planområdet, og svare på generelle spørsmål om planarbeidet.

Varsling om oppstart av planarbeid må ikke gjøres før oppstartsmøtet er holdt.

Oppstartsmøtet vil normalt avholdes innen 2-3 uker etter bestilling. Kommunen vil ta kontakt i løpet av noen dager for å avtale møtetidspunkt.

Oppstartsmøtet er en gebyrlagt tjeneste.

Følgende dokumentasjon er obligatorisk og skal sendes inn elektronisk sammen med skjemaet:

  • Planinitiativ
  • Kartutsnitt som viser forslag til planavgrensning


Opplysninger om planområdet


Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 9ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Innledende_opplysninger' generert (målt tidsbruk: 7ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlige' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Planstatus_og_rammebetin' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Planforslagets_hovedgrep' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Fakta_om_forslaget' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Medvirkning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Deltakere_og_motetidspun' generert (målt tidsbruk: 6ms)
(63ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg3' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(63ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 30ms)
(63ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 30ms)
(63ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(63ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 651 kontroller gjennomgått
(63ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(63ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(269ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (231 objekttrær) - OK
(269ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Innledende_opplysninger.Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[0]) {return "GBR"} else {return "";}") på ["Ordningsprinsipp1"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "0"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[0]) {return tabell[0]["Gardsnummer3"] + "/" + tabell[0]["Bruksnummer3"];}..") på ["GNRBNR1"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "0"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[1]) {return "GBR"} else {return "";}") på ["Ordningsprinsipp2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "1"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[1]) {return tabell[1]["Gardsnummer3"] + "/" + tabell[1]["Bruksnummer3"];}..") på ["GNRBNR2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "1"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[2]) {return "GBR"} else {return "";}") på ["Ordningsprinsipp3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "2"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[2]) {return tabell[2]["Gardsnummer3"] + "/" + tabell[2]["Bruksnummer3"];}..") på ["GNRBNR3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "2"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[3]) {return "GBR"} else {return "";}") på ["Ordningsprinsipp4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "3"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[3]) {return tabell[3]["Gardsnummer3"] + "/" + tabell[3]["Bruksnummer3"];}..") på ["GNRBNR4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "3"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[4]) {return "GBR"} else {return "";}") på ["Ordningsprinsipp5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "4"
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= var tabell = Oppgi_hvilke_eiendommer_; if (tabell[4]) {return tabell[4]["Gardsnummer3"] + "/" + tabell[4]["Bruksnummer3"];}..") på ["GNRBNR5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(269ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "4"
(269ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(269ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 209ms)
ScriptEvent
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ordningsprinsipp1"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["GNRBNR1"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ordningsprinsipp2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["GNRBNR2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ordningsprinsipp3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["GNRBNR3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ordningsprinsipp4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["GNRBNR4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ordningsprinsipp5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(269ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["GNRBNR5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(316ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(316ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(316ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader