• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søker

Skjemautfylling

Leie av kommunal bolig - søknad

Søker

Arbeid
Husdyr
Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(63ms) SkjemaService: Steg 'Soker' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(79ms) SkjemaService: Steg 'Begrunnelse_for_soknaden' generert (målt tidsbruk: 9ms)
(79ms) SkjemaService: Steg 'Hvem_skal_bo_i_boligen' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(112ms) SkjemaService: Steg '_konomi' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(112ms) SkjemaService: Steg 'Tilleggsopplysninger2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(112ms) SkjemaService: Steg 'Samtykke' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(112ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 56ms)
(112ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 77ms)
(127ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(127ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 445 kontroller gjennomgått
(127ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(127ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(127ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (79 objekttrær) - OK
(127ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"];") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"];") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"];") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"];") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"];") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"];") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"];") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"];") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(127ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(127ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(127ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker.Privatopplysninger___fer.synlig] = "False"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker.Gruppe8.synlig] = "False"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker.Husdyr_.Begrunnelse_for_dyrehold.synlig] = "False"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe5.Navarende_boforhold2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe5.Navarende_boforhold2.E.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe5.Navarende_boforhold2.L.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe5.Navarende_boforhold2.B.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe5.Navarende_boforhold2.E.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe5.Navarende_boforhold2.A.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4.Samlivsbrudd.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4.Helsemessige_arsaker3.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4.Uten_egen_bolig.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4.Boforhold_miljo.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4._konomiske_forhold.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Begrunnelse_for_soknaden4.Annet.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Har_du_bodd_sammenhengen.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Har_du_bodd_sammenhengen.ja.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Begrunnelse_for_soknaden.Gruppe6.Har_du_bodd_sammenhengen.nei.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe4.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe4.Har_du_ektefelle_partner2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe4.Har_du_ektefelle_partner2.Ja.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe4.Har_du_ektefelle_partner2.Nei.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad7.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad7.Personnummer2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad8.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad8.Fornavn5.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad8.Etternavn5.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Mobiltelefon2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Har_ektefelle_partner_fa.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Har_ektefelle_partner_fa.Ja.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Har_ektefelle_partner_fa.Nei.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad9.Yrke2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Gruppe2.Rad9.Arbeidssted2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_.Har_du_barn_som_skal_bo_.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_.Har_du_barn_som_skal_bo_.Ja_.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_.Har_du_barn_som_skal_bo_.Nei11.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_som_skal_bo_i_husst.Fodselsnummer3.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_som_skal_bo_i_husst.Rad33.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_som_skal_bo_i_husst.Rad33.Fornavn10.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Hvem_skal_bo_i_boligen.Barn_som_skal_bo_i_husst.Rad33.Etternavn10.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.Arbeid.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.Trygd.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.Sosialhjelp.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.Annen_inntekt.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.Studielan.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Sokers_inntekt_og_gjeld.Annen_gjeld.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Hovedinntekt_ektefelle_s.Arbeid.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Hovedinntekt_ektefelle_s.Trygd.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Hovedinntekt_ektefelle_s.Sosialhjelp.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Hovedinntekt_ektefelle_s.Studielan.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Inntekt_og_gjeld.Hovedinntekt_ektefelle_s.Annet.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Informasjon4.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomi.Vedlegg3.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsopplysninger2.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsopplysninger2.Tilleggsopplysninger.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilleggsopplysninger2.Tilleggsopplysninger.Andre_opplysninger.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Informasjon6.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe10.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe10.Reservasjon_i_forbindels.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe10.Reservasjon_i_forbindels.5b1237d3-62bc-4ed8-8148-0229a123ba6b.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe10.Reservasjon_i_forbindels.eb921f9e-2fd3-473c-972e-25745d4fb86f.synlig] = "True"
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(174ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(127ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(174ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(174ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(174ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Navarende_boforhold2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vennligst vent...

Loader