• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Driftstilskudd lag og foreninger

Innledning

1. Generelt om retningslinjene

1.1 Mål

Kultur gir økt livskvalitet. Nes kommune vil derfor bidra til variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kommunen har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge.

Målet med støtteordningen er å legge til rette for økt frivillig aktivitet som skaper økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedret fysisk og psykisk helse.

1.2 Målgruppe

Kommunalt tilskudd gis til organisasjoner med medlemmer i Nes. Organisasjonene må være demokratisk oppbygd, med åpne muligheter for medlemskap. Tilskudd til regionale organisasjoner vurderes etter antall medlemmer i Nes og aktivitet i Nes.

Unntatt fra ordningen er :

- Organisasjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes- og økonomiske interesser.

Organisasjoner som har til formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre arrangementer med sikte på økonomisk vinning.

- Politiske partier.


Opplysninger om type søknad
Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Organisasjonen' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Medlemmer_aktivi' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Anlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Budsjett' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 5ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 5ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 460 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(15ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (56 objekttrær) - OK
(15ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"];") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"];") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"];") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"];") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"];") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"];") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"];") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"];") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks4+ Rad6.Tekstboks5") på ["_strong_Sum_medlemmer_6_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks4+ Rad6.Tekstboks5+ Rad6.Tekstboks6") på ["_strong_Sum_alle_medlemm"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= sum (Totale_utgifter.Belop)") på ["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Sum_utgifter - Sum_inntekter") på ["Balanse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= sum ( Totale_inntekter.Belop2)") på ["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Sum_utgifter - Sum_inntekter") på ["Balanse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Sum_utgifter - Sum_inntekter") på ["Balanse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(15ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
ScriptEvent
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["_strong_Sum_medlemmer_6_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["_strong_Sum_alle_medlemm"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Balanse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_anlegg2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Antall"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vennligst vent...

Loader