• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave for alkohol

Informasjon

Alle med salgs- eller skjenkebevilling må betale årlig bevillingsgebyr til kommunen og plikter derfor å sende inn en omsetningsoppgave ved årsskiftet med opplysninger om

  • faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått
  • forventet mengde omsatt alkohol i det kommende året

Bevillingsgebyret er basert på forventet mengde omsatt alkohol, dvs. jo mer alkohol du budsjetterer med å selge/skjenke, jo høyere blir gebyret. 
Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør. Dette betyr at du kan bli etterfakturert dersom du har høyere omsetning enn innmeldt i fjor, eller få tilbakebetalt deler av gebyret dersom du har lavere omsetning enn innmeldt.

Ved opphør eller salg av virksomheten må du sende omsetningsoppgave så snart du har de endelige omsetningstallene.

Frist for innsending av omsetningsoppgaver er 1. mars.  

 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholforskriften)


 

Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 13ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Bevilling' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(94ms) SkjemaService: Steg 'Bevillingshaver' generert (målt tidsbruk: 29ms)
(94ms) SkjemaService: Steg 'Salgs__skjenkested3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(94ms) SkjemaService: Steg 'Salgs__skjenkevolum' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(126ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 27ms)
(126ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 66ms)
(126ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 88ms)
(126ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(126ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 534 kontroller gjennomgått
(126ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(141ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(236ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (94 objekttrær) - OK
(236ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(236ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(236ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 111ms)
ScriptEvent
(284ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(284ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(284ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(284ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(284ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader