• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Skjenkebevilling for en enkeltanledning

Innledning

Informasjon

Skjenkebevilling for enkelt anledning - åpent arrangement. Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Eksempler på arrangementer er: festival, offentlig arrangement, vernissage eller forestilling. Det må søkes minimum 6 uker før arrangementet/selskapet. 

Ambulerende skjenkebevilling gis kun til lukkede arrangementer. Eksempler på lukkede arrangementer er: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester. Det må søkes minimum 3 uker før arrangementet/selskapet.

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholforskriften)

Håndbok i alkoholloven m.v.Type søknad

Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(17ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(23ms) SkjemaService: Steg 'Bevillingssoker' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(23ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlig_for_skjenkinge' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(48ms) SkjemaService: Steg 'Arrangement' generert (målt tidsbruk: 25ms)
(49ms) SkjemaService: Steg 'Bekreftelse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(49ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(49ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 32ms)
(49ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 32ms)
(63ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(63ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 615 kontroller gjennomgått
(63ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(63ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(63ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (46 objekttrær) - OK
(63ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(63ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(63ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 3ms)
ScriptEvent
(94ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(94ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(94ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(94ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(94ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(94ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_lokale_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vennligst vent...

Loader