• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innsender

Skjemautfylling

Søknad om utslippstillatelse

Innsender

Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981 nr.6 med forskrifter.

Tiltakshaver forplikter seg til å følge bestemmelsene i forurensningsloven, "Forurensningsforskriften" kap 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende samt ev kommunale retningslinjer.

Ansvarlig søker
Tiltakshaver
/
/
Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Innsender' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Eiendom_byggested' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjelder' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Rensekrav' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Anleggstype' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Utslippssted3' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Faglige_medhjelpere_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 5ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 575 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (14 objekttrær) - OK
(31ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(31ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
ScriptEvent
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vannkilde2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(79ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(79ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader