• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Oljeholdig avløpsvann - Tilbakemelding om utskillerstatus

Informasjon

I henhold til forurensingsloven § 24 er kommunene ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. Dette ansvaret gir også kommuen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale avløsanleggene.

Krav til påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann er beskrevet i forurensningsloven § 15A.


Informasjon om krav om utskiller og tilsynsmulighet:

Nes kommune har ansvar for at forurensningsforskriften etterfølges og vil gjennomføre tilsyn ved behov. Eventuelt tilsyn vil bli varslet i god tid. Nes kommune vil vurdere behovet for tilsyn utfra de opplysninger foretaket selv melder inn samt informasjon i offentlige registere.

Det er bedriften eller den næringsdrivendes ansvar å påse at utskiller er montert dersom bedriften har anlegg/utslipp som krever utskiller og at den driftes i henhold til forskriften. Det er selve anlegget og utslippet som bestemmer om det er krav til utskiller eller ikke. At det ikke er pågående drift er ikke tilstrekkelig til at kravet bortfaller.

Ytterligere informasjon om hva som gjelder for din virksomhet kan finnes på www.nes.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/avlop-og-rensing eller du kan ta kontakt med Kommunalteknikk.


Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader