• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fettholdig avløpsvann - Søknad i forbindelse med fettutskiller

Informasjon

I henhold til forurensingsloven § 24 er kommunene ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. Dette ansvaret gir også kommuen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale avløsanleggene.

Krav til påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann er beskrevet i forurensningsloven § 15A.


Fullstendig søknad om etablering av fettutskiller innebærer:

  • Erklæring om ansvarsrett for SØK, PRO og UTF
  • Rett til etablering/drift over annens grunn dersom anlegget berører annens grunn
  • Situasjonskart med inntegnede ledninger, prøvetakingskum og fettutskiller
  • Avtale om prøvetaking og analyse (minimum 1 gang per år)
  • Avtale om tømming (minimum 4 ganger per år)
  • Tegninger/produktspesifikasjon av fettutskiller og prøvetakingskum (produktspesifikasjon, produktdatablad e.l.)
  • Størrelse, fettvolum, vannvolum, temperatur ved utløp, pH ved utløp og kjemisk oksygenforbruk
Hjelp
Lukk
Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader